كارگروه پژوهش هاي پاياني مدارس علميه خواهران سطح دو استان هرمزگان برگزار شد

شناسه خبر : 61634

1397/04/05

تعداد بازدید : 134

كارگروه پژوهش هاي پاياني مدارس علميه خواهران سطح دو استان هرمزگان برگزار شد
معاون پژوهش مديريت حوزه علميه خواهران هرمزگان از برگزاري كارگروه پژوهش هاي پاياني مدارس علميه خواهران سطح دو این استان خبر داد.

«خانم آسيه كمالي» در گفت و گو با پایگاه خبری ـ اطلاع رسانی حوزه های علمیه خواهران، بيان داشت: كارگروه پژوهش هاي پاياني مدارس علميه خواهران سطح دو استان هرمزگان با حضور اعضاي كارگروه خانمها «سميه احمدي»، «آسيه گلستاني»، «زينب عطااللهي» و «خانم آسيه كمالي» دبير كارگروه در مديريت حوزه علميه خواهران هرمزگان برگزار شد.

وي هدف از برگزاري كارگروه پژوهش هاي پاياني مدارس علميه خواهران سطح دو را بررسي و اظهار نظر در خصوص طرح اجمالي و تفصيلي طلاب مدارس علميه استان، بررسي وضعيت اساتيد راهنما، تعين استاد داور جهت تحقيق هاي پاياني و تشكيل بانك موضوعات دانست.

خانم كمالي تصريح كرد: مصوبات اين جلسه بررسي 12 طرح اجمالي مدارس علميه شهرستان هاي رودان و ميناب و جزاير قشم و كيش بوده است كه در پايان 5 موضوع پيشنهادي مورد تاييد قرار گرفت و طلاب اجازه نگارش طرح تفصيلي را كسب كردند.

وي افزود: يكي ديگر از مصوبات اين جلسه تاييد طرح تفصيلي «خانم بتول روشن» طلبه شهرستان پارسيان، با موضوع «عوامل مصاديق و راه هاي جلوگيري خسران از ديدگاه قرآن» بود.