کارگاه «پاراگراف نویسی» در مدرسه علمیه فاطمه الزهرا(س) پارسیان استان هرمزگان برگزار شد

شناسه خبر : 60101

1397/02/26

تعداد بازدید : 138

کارگاه «پاراگراف نویسی» در مدرسه علمیه فاطمه الزهرا(س) پارسیان استان هرمزگان برگزار شد
معاون پژوهش مدرسه علمیه فاطمة الزهرا(س) شهرستان پارسیان استان هرمزگان از برگزاری کارگاه «پاراگراف نویسی» با ارائه استاد حوزه «خانم زهرا صدیقی» در این مدرسه خبر داد.

«خانم سکینه هاشمی» در گفت و گو با روابط عمومی مدیریت حوزه علمیه خواهران استان هرمزگان، هدف از برگزاری کارگاه «پاراگراف نویسی»، دانش افزایی و توانمند سازی طلاب در راستای ترویج فرهنگ مکتوب دانست.
وی با اشاره به مشکلاتی که در زمینه نگارش های علمی وجود دارد، بیان کرد: بخش قابل توجهی از افراد اطلاع کافی از ساختار پاراگراف، شیوه های بسط مقاله و فنون بلاغی در نگارش های علمی را ندارند بنابراین برگزاری چنین کارگاه هایی از ضروریات است.
در این کارگاه استاد حوزه، «خانم صدیقی» گفت: یک پاراگراف مجموعه ای از چند جمله است که یک مفهموم اصلی را شرح می دهد.
وی خاطر نشان کرد: به طور معمول مفهموم اصلی، در «جمله ی موضوع» بیان می شود که اغلب نخستین جمله ی پارگراف و با کمی تورفتگی نوشته می شود.
استاد حوزه اظهار کرد: دیگر جمله های پاراگراف که به آنها «جمله ی پشتیبان» می گویند باید به شرح و گسترش جمله ی موضوع کمک کنند.
وی تصریح کرد: برخی پاراگراف ها، یک «جمله ی نتیجه گیری» هم دارند که نظر اصلی پاراگراف را خلاصه کرده و به طور معمول در پایان پاراگراف می آید.
«خانم صدیقی» در پایان گفت: نویسنده در نوشتن همه ی این جمله ها باید مفهموم واحدی را با نظم منطقی بیان کند.