در نشست سیر مطالعاتی با موضوع تاریخ تطبیقی مطرح شد:

ضرورت اصلاح باورهاي غط در جامعه

شناسه خبر : 58492

1397/01/28

تعداد بازدید : 152

ضرورت اصلاح باورهاي غط در جامعه
در نشست سیر مطالعاتی با موضوع تاریخ تطبیقی مدرسه علمیه خواهران حضرت نرجس(س) مطرح شد: اگر خواستار تغییر رفتار مردم هستیم، باید باورهایشان را اصلاح کنیم.

 به گزارش پايگاه خبري- اطلاع رساني حوزه هاي علميه خواهران، «آقاي سیدامیرسادات کرمی»، کارشناس سیاسی، در دومین جلسه سیر مطالعاتی با موضوع تاریخ تطبیقی، در جمع طلاب مدرسه علمیه خواهران حضرت نرجس(س)ساری گفت: رسالت برنامه های فرهنگی، کار فرآیندی است واگر خواستار تغییر رفتار مردم باشیم باید باورشان را اصلاح کنیم، زیرا اصلاح باور، در اصلاح رفتار است. همانند کار پیامبران، که اینگونه عمل می کردند.
وی افزود: شما طلاب به عنوان نخبگان و کارشناسان دینی و علمی جامعه رسالت سنگینی نسبت  به مسائل فرهنگی، اجتماعی و غیره جامعه دارید و تاریخ ثابت کرده است که در حوادث مختلف،  فتنه ها و... عملکرد خواص جامعه در رفتار و عملکرد و نگرش مردم تاثیر بسزائی داشته است.
وی با اشاره به ماجرای سقیفه بنی ساعده و شورای شش نفره در زمان خلیفه سوم تصریح کرد: متاسفانه اسلام از بی بصیرتی خواص جامعه صدمات زیادی خورده که هنوز آثار آن باقی مانده است.
این کارشناس سیاسی در پایان خاطرنشان کرد: در سیر مطالعاتی که با موضوع تاریخ تطبیقی صورت گرفته در می بابیم که سبک اشرافیت، شخص محوری، سطحی نگری در دین و همچنین  عدم فهم از ولایت، از آفت های جامعه اسلامی به خصوص در سبک زندگی است.