در مدیریت حوزه ی علمیه خواهران هرمزگان؛

کارگاه آموزشی ویژه ی معاونان امور مالی برگزار شد

شناسه خبر : 57638

1396/12/22

تعداد بازدید : 172

کارگاه آموزشی ویژه ی معاونان امور مالی برگزار شد
کارگاه آموزشی معاونان امور مالی مدارس علمیه خواهران استان هرمزگان در سالن اجتماعات مدیریت این استان برگزار شد.

به گزارش پایگاه خبری ـ اطلاع رسانی حوزه های علمیه خواهران، مسئول سامان دهی و نظارت مدیریت حوزه علمیه خواهران استان هرمزگان در حاشیه ی برگزاری کارگاه آموزشی معاونان امور مالی مدارس علمیه خواهران این استان گفت: با توجه به ایجاد تغییرات در برخی ثبت های امور مالی در سال ۹۶، برگزاری این کارگاه جهت شفاف سازی مطالب و ثبت های بودجه ای لازم و ضروری بود.

«خانم طاهره پیشدار» همچنین بیان کرد: در این کارگاه ضمن توضیح ثبت های بودجه به تذکرهای لازم در خصوص ارسال به موقع گزارشهای مالی به مدیریت، افتتاح حساب پشتیبان، راه اندازی صندوق تعاون مدارس، یادآوری نکات قابل توجه در ارزیابی معاونان اداری مالی مدارس، نحوه بایگانی اسناد و مطابقت تاریخ صدور چک، صدور سند و چاپ سند نیز پرداخته شد.

وی در ادامه به روند اجرای فعالیت معاونان مالی مدارس پرداخت و گفت: مدارس تحت پوشش مدیریت استان، برای دریافت ها و پرداخت های خود، علاوه بر ثبت های مالی از ثبت های بودجه ای نیز استفاده می کنند که باید در اوایل هرماه گزارش مالی، تراز چهارستونی معین، لیست حضور و غیاب کادر، صورت مغایرت بانکی، تصویر چک های صادره و لیست پرداختی ها به کادر مدارس به تفکیک سهم مرکز و موسس را به مدیریت استان ارسال کنند.

«خانم پیشدار» یکی از اهادف برگزاری این کارگاه در پایان سال مالی را رعایت نکات مطرح شده، در سال مالی ۹۷ دانست.

از دیگر برنامه های این کارگاه یک روزه، پاسخگویی به سوالهای مطرح شده ی معاونان، برگزاری مراسم ادعیه خوانی و اهداء بسته های فرهنگی به معاونان مالی بود.

هم اکنون هزار و 435 طلبه در 13 مدرسه علمیه خواهران استان هرمزگان مشغول به تحصیل هستند و حدود 150 استاد تدریس آن ها را برعهده دارند.