خانم علاسوند مشاور عالی مدیر حوزه‌های علمیه خواهران شد

شناسه خبر : 57129

1396/12/13

تعداد بازدید : 544

خانم علاسوند مشاور عالی مدیر حوزه‌های علمیه خواهران شد
مدیر حوزه‌های علمیه خواهران در حكمي، فریبا علاسوند را به عنوان مشاور عالی مدیر حوزه‌های علمیه خواهران در امور آموزشی و پژوهشی منصوب كرد.
به گزارش پایگاه خبری - اطلاع رسانی حوزه‌های علمیه خواهران، با صدور حکمی از سوی مدیر حوزه‌های علمیه خواهران، «خانم فریبا علاسوند» به سمت مشاور عالی مدیر حوزه‌های علمیه خواهران در امور آموزشی و پژوهشی منصوب شد.
 
در حکم مدیر حوزه‌های علمیه خواهران خطاب به علاسوند آمده است: با عنایت به سوابق علمی – آموزشی، تعهد و تجارب ارزشمند و موثر سرکار عالی در عرصه‌های متناسب با ماموریت‌های حوزه‌های علمیه، به موجب این حکم شما را به سمت مشاور عالی مدیر حوزه‌های علمیه خواهران در امور آموزشی و پژوهشی به مدت دوسال منصوب می‌کنم.
 
امید است با اتکال به خداوند متعال و عنایات امام عصر ارواحنا فداه، باروحیه و توان نوآورانه و مبتکرانه و ارائه پیشنهادات تحولی، مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران را در دستایی به ارتقا و توسعه قابلیت‌ها و توانایی‌ها و انجام رسالت و پیشبرد اهداف مقدس یازی رسانید.