در مدرسه علمیه خواهران فاطمه الزهرا س کامیاران تشریح شد

اقتصادمقاومتی مردمی است یا دولتی؟

شناسه خبر : 52150

1396/09/16

تعداد بازدید : 150

کرسی آزاد اندیشی با موضوع اقتصادمقاومتی مردمی است یا دولتی؟ با حضور طلاب و استادان در مدرسه علمیه خواهران فاطمه الزهرا(س)کامیاران برگزار شد.

به گزارش پایگاه خبری_اطلاع رسانی حوزه های علمیه خواهران، در این کرسی«آقای مهدی رضایی»، به عنوان استاد ارائه کننده اظهار داشت: اگر مابخواهیم عزت واقتدار کشور وانقلاب خودرا حفظ کنیم چاره ای غیراز این نداریم که خود باتوجه به فرمان مقام معظم رهبری که امر به آتش به اختیارفرمودند ,هرکارفرهنگی غیرتمییزی برروی زمین مانده انجام بدهیم لذااگردولت توجه به اقتصادمقاومتی نداشته باشد دلیل براین نیست که مردم هم نسبت به این مسئله بی تفاوت باشند .
در ادامه«خانم زهرا رنجبر»، استاد منتقد تصریح کرد: آیادر اقتصادمقاومتی مردمی,بیشترین مشکلات اقتصادی گریبان گیر قشرآسیب پذیرجامعه نمی شود؟؟؟وآیا اقتصادمقاومتی صرف مردمی بدون اینکه دولت جهت وچارچوب به مردم بدهد ونظارت کن ,باعث فراهم شدن شرایط برای ثروت اندوزان نمیشود ؟؟که از طریق مختلف مثل احتکار,قاچاق کالا وتولید جنس بی کیفیت نمی شود؟؟
در پایان«آقای کهریزی»، به عنوان داور خاطرنشان کرد: هرکدام از اساتید مخالف وموافق گوشه ای از اقتصاد مقاومتی رانگاه کردندکه برای تفهیم بیشتر بحث , این کرسی با همین موضوع مجددابرگزارگردد. به عنوان مثال توجه استاد مخالف تنها به قشر ضعیف جامعه بود واستادموافق توجه به نیروی انقلابی داشتند .اماواقعیت این است که اقتصادمقاومتی تلفیقی ازمردم ودولت می باشد.
انتهای خبر/1005