در مدرسه علمیه خواهران فاطمه الزهرا س کنگان بررسی شد

تحدید موالید یا تکثیر موالید

شناسه خبر : 52149

1396/09/16

تعداد بازدید : 139

کرسی آزاد اندیشی با موضوع تحدید موالید یا تکثیر موالید با حضور طلاب و استادان در مدرسه علمیه خواهران فاطمه الزهرا(س) کنگان برگزار شد.

به گزارش پایگاه خبری_اطلاع رسانی حوزه های علمیه خواهران،« خانم سیده زهرا موسوی»، استاد ارائه کننده اظهار داشت: بااستناد به بیش از 20آیه قرآن از جمله:آیات مربوط به ازدواج ومیل به جاودانگی،فرزند به عنوان متاع،بشارت فرزندبه پدر ومادر،داستان پیامبران از جمله:حضرت ابراهیم وزکریا،داستان حضرت مریم و.....مسأله تولید نسل وتکثیر موالید راتبین می کند.علاوه بر آیات روایات زیادی از جمله مباهات به سقط شده هاوازدواج با باکره و...وبا تکیهبرسیره ائمه از جمله امام موسی کاظم(ع)وباتکیه بر عقل واصول عملیه وبا رجوع به اهل خبره تکثیر موالید را تبین کردند.
در ادامه « خانم عصمت فاطمی»، استاد منتقد تصریح کرد: در ابتدا سخنان مقام معظم رهبری(مدظله العالی) را در مورد اینکه خداوند بر ما ببخشید مورد خدشه قراردادندوسپس ایشان با استناد به آیه لاتضار در دوران شیردهی بیان داشتند که شیر دهی تا حدی باید باشدکه برای مادر ضرر نداشته باشد، وتکثیر موالید را رد کردند چون شیردهی متعدد عامل آزار واذیت مادر است.وروایات ازجمله قلةالعیال احد الیسارین واصل اباحه وفتنه بودن فرزندان و..تکثیر را رد نمودندو در ادامه با اشاره به پیشرفت جامعه وتوقع زیادفرزندان وتنوع نیازها وشیوه های تربیت امروزی واصول عملیه قاعده لاضراروعسر ،حرج .... از جمله عواملی بود که مسأله تکثیر را رد نمودند.ومسأله تحدید نسل رامورد تایید وتاکید قرار دادند.
در پایان خانم شیرین شهامتی فرد، به عنوان داور این کرسی خاطرنشان کرد:با تحلیل آیات قرآن وروایات وتبیین دیدگاه رهبری ومسائل فقهی دیدگاه جدیدی تولید می شود مبنی بر تنظیم خانواده با محوریت تکثیر موالید.بابیان جلوگیری از روحیه تجملگرایی وقناعت پیشه کردن واینکه سختی عامل کمال است.شرایط رابرای تولید نظریه جدید با عنوان تنظیم خانواده با محوریت تکثیر موالید ایجاد نمودند.
انتهای خبر/1005