اعضای کارگروه اجرایی چهارمین نمایشگاه تخصصی کتاب ویژه حوزه های علمیه خواهران مشخص شد

شناسه خبر : 49392

1396/07/26

تعداد بازدید : 214

اعضای کارگروه اجرایی چهارمین نمایشگاه تخصصی کتاب ویژه حوزه های علمیه خواهران مشخص شد
اعضای کارگروه اجرایی چهارمین نمایشگاه تخصصی کتاب ویژه حوزه های علمیه خواهران مشخص شد

به گزارش پایگاه خبری اطلاع رسانی حوزه های علمیه خواهران، در جلسه ویژه بررسی راهکارهای برگزاری چهارمین نمایشگاه تخصصی کتاب ویژه حوزه های علمیه خواهران کارگروهی متشکل از آقایان محمد اکبری اصل، آیدین ربیع زاده، مجتبی حلاج زاده و محمدباقر محجوب مشخص شدند.

این کارگروه قرار است راهبرد کلی برگزاری چهارمین نمایشگاه تخصصی را بررسی و معین کنند.
برنامه ریزی، طراحی نقشه راهبردی، اجرای صحیح و قوی نمایشگاه، ارتباط با مدیران استانی و مدارس و .... عناوین برخی از وظایفف این کارگروه اجرایی است.

.