مدیریت حوزه علمیه خواهران استان زنجان برگزار نمود

کارگاه تربیت مدرس روش تحقیق

شناسه خبر : 47759

1396/06/31

تعداد بازدید : 339

کارگاه تربیت مدرس روش تحقیق
مدیریت حوزه علمیه خواهران استان زنجان به منظور تأمین استادان روش تحقیق برای مدارس جدید التأسیس و تعمیق روشی استادان،اقدام به برگزاری کارگاه تربیت مدرس روش تحقیق نمود.
 
به گزارش پایگاه خبری-اطلاع رسانی حوزه های علمیه خواهران، سرفصل های این کارگاه که از سوی اداره کل پژوهش های تحصیلی معاونت پژوهش اعلام شده بود،‌ توسط «خانم فرزانه بازدار»، استاد راهنما و مربی پژوهشی، آموزش داده شد. 
در روند جذب اساتید مدعو،‌ شرایط خاصی از سوی معاونت حوزه علمیه خواهران استان زنجان درنظر گرفته شد و سعی گردید تا استادانی که علاوه بر دارا بودن استعداد و انگیزه پژوهشی، فاقد مشغله کاری هستند ‌در این دوره حضور یابند. 
آشنایی با روش تحقیق، منبع شناسی و منبع یابی، آشنایی با طرحنامه و نحوه نگارش اصولی آن،‌ مهارت مطالعه و یادداشت برداری و همچنین مهارت پردازش اطلاعات از جمله سرفصل های این کارگاه بود.‌ 
در انتهای دوره، تنها کسانی مجوز تدریس درس روش تحقیق را دریافت می کنند که علاوه بر مشارکت فعال در دوره و انجام تمرین¬ها، در آزمون عملی و کتبی که متعاقبا برگزار خواهد شد، امتیاز لازم را اخذ نمایند. 
این استادان علاوه بر دریافت مجوز تدریس روش تحقیق، در دوره های تکمیلی مدیریت حوزه علمیه خواهران استان زنجان نیز دعوت شده و اجازه تدریس در ساعات پژوهش را خواهند داشت.