معاون پژوهش حوزه علمیه خواهران استان ایلام خبر داد

برگزاری مرحله استانی مصاحبه نخبگان و استعداد های برتر در استان

شناسه خبر : 45828

1396/05/04

تعداد بازدید : 266

برگزاری مرحله استانی مصاحبه نخبگان و استعداد های برتر در استان
«خانم زهرا یاره»، معاون پژوهش حوزه علمیه خواهران استان ایلام از برگزاری مرحله استانی مصاحبه نخبگان و استعداد های برتر در استان خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری_ اطلاع رسانی حوزه های علمیه خواهران، معاون پژوهش حوزه علمیه خواهران استان ایلام گفت : این مصاحبه به منظور احراز صلاحیت‌های عمومی و اخلاقی و نیز سنجش سطح علمی و مهارتی واجدین شرایط استعدادهای برتر و نخبگان حوزه های علمیه خواهران استان ، برگزار شد.
وی ادامه داد: بعد از شناسایی استعدادهای برتر حوزه‌های علمیه خواهران هر کدام از طلاب مستعد بعد از تشکیل پرونده ،در مصاحبه ی استانی شرکت نموده و در صورت احراز برتری طلبه ، در مصاحبه¬های عمومی و علمی– تخصصی کشوری در شهر مقدس قم که از سوی اداره کل امور نخبگان و استعدادهای برتر حوزه‌های ‌علمیه خواهران برگزار می¬شود، شرکت خواهد نمود .