معاون فرهنگی مدرسه علمیه خواهران فاطمیه س قروه درجزین:

بهترین ابزار تبلیغ دین در این دوران، هنر است

شناسه خبر : 37212

1395/10/23

تعداد بازدید : 197

خانم «مژگان فضل الهی»، معاون فرهنگی مدرسه علمیه خواهران فاطمیه(س) قروه درجزین، در جلسه اخلاق این مدرسه، با تأکید بر جایگاه هنر در تأثیرگذاری بر باورها و اذهان عمومی گفت: عصر حاضر را عصر اطلاعات و ارتباطات می‌نامند و انتقال اطلاعات و برقراری ارتباط جز به مدد تبليغ و رسانه ميسر نيست.

به گزارش پایگاه خبری - اطلاع رسانی حوزه های علمیه خواهران، وی اضافه کرد: از اين‏رو است كه تبليغ، رگ حياتی دنيای نوين به شمار می‌آيد. در عصری كه آكنده از پيام‌های تبليغی است پيام‏ها يا تبليغات دينی به ويژه در كشورهايی كه بر دين‌داری تأكيد می‌ورزند به وفور ديده می‌شود.
خانم فضل الهی، بیان داشت: بايد توجه داشت كه همه افراد جامعه از نظر پای بندی اعتقادی و عملی به قوانين و هنجارهای جامعه يكسان نيستند؛ از اين رو در تبليغات روشمند بايد برای هر گروه، از شيوه خاصّی بهره جست.
وی ادامه داد: استفاده از شيوه‌های سنتی تبليغ به صورت خطاب مستقيم و بدون توجه به زمينه‌های روانی و فرهنگی، مفيد نيست. بنابراين استفاده از هنر در اين راستا قابل توجه‌است و می‏توان با این راهکارها سبک زندگی دینی را در افراد پیاده کرد.