در مرکز آموزش‌های غیرحضوری حوزه‌های علمیه خواهران صورت گرفت؛

دفاع از پایان‌نامه «مقایسه وضعیت اجتماعی شیعیان قم و بغداد در دروه آل بویه» به زبان انگلیسی

شناسه خبر : 128007

1401/07/24

تعداد بازدید : 358

دفاع از پایان‌نامه «مقایسه وضعیت اجتماعی شیعیان قم و بغداد در دروه آل بویه» به زبان انگلیسی
خانم باستی از زبان‌آموزان مرکز آموزش‌های غیرحضوری حوزه‌های علمیه خواهران از پایان نامه خود با موضوع «مقایسه وضعیت اجتماعی شیعیان قم و بغداد در دروه آل بویه» که به زبان انگلیسی نگارش شده دفاع کرد.

به گزارش پایگاه خبری و رسانه‌ای حوزه های علمیه خواهران، جلسه ارائه و دفاع از پایان نامه خانم اکرم باستی از زبان‌آموزان مرکز آموزش‌های غیرحضوری حوزه های علمیه خواهران با عنوان:

با عنوان Comparison of the social situation of Shiites in Qom and Baghdad during the Buyid dynasty؛ «مقایسه وضعیت اجتماعی شیعیان قم و بغداد در دروه آل بویه» در روز چهارشنبه 20 مهرماه 1401 به راهنمایی دکتر بارانی و داوری حجت الاسلام والمسلمین عون نقوی به صورت برخط در مرکز آموزشهای غیرحضوری حوزه های علمیه خواهران برگزار و موفق به کسب درجه «عالی» شد.

گفتنی است، این دومین پایان نامه به زبان انگلیسی است که در مرکز آموزش‌های غیرحضوری ارائه و دفاع می شود.

چکیده پایان نامه به زبان انگلیسی و فارسی:

During the Buyid rule, Shiism found a prominent base under the Buyid rule and some cities as Qom and Baghdad gained additional importance due to having Shi’i population and scholars. Thanks to the Buyid Shi’a government, valuable socio-cultural measures were taken for Shi'as in this period, causing a biosocial change. However, these two cities had different social structures. Therefore, comparing the social situation of Shi'as in Qom and Baghdad is of great importance.

Clarifying the Shi'as social situation in Qom and Baghdad requires studying biosocial indicators which seem they consist economic, cultural, scientific, and religious issues. The research is descriptive-analytic and the data was gathered by library research and using new historical research. The important finding shows that the growth of Shiism, Shi’a teachings, and the prevalence of Shi’a jurisprudence in these two cities were much more than the previous periods due to some factors including peaceful political and religious coexistence, accompanying ethnic and religious diversity, and development of scientific fields. However, the Shi’as of these two cities faced many economic problems.

در دوران آل بویه، تشیع در حکومت آل بویه پایگاه برجسته‌ای پیدا کرد و شهرهایی چون قم و بغداد به دلیل داشتن جمعیت و علمای شیعه اهمیت بیشتری یافتند. به برکت حکومت شیعی آل بویه، اقدامات فرهنگی اجتماعی ارزشمندی برای شیعیان در این دوره انجام شد که باعث تحول زیست اجتماعی شد. با این حال، این دو شهر ساختارهای اجتماعی متفاوتی داشتند. بنابراین مقایسه وضعیت اجتماعی شیعیان در قم و بغداد از اهمیت بالایی برخوردار است.

تبیین وضعیت اجتماعی شیعیان در قم و بغداد مستلزم بررسی شاخص های زیست اجتماعی است که به نظر می رسد شامل مسائل اقتصادی، فرهنگی، علمی و مذهبی است.

این پژوهش از نوع توصیفی- تحلیلی است و داده ها به روش کتابخانه ای و با استفاده از تحقیقات جدید تاریخی گردآوری شده است.

یافته های مهم نشان می دهد که رشد تشیع، معارف شیعی و رواج فقه شیعه در این دو شهر به دلیل عواملی از جمله همزیستی مسالمت آمیز سیاسی و مذهبی، همراهی با تنوع قومیتی و مذهبی و توسعه زمینه های علمی بسیار بیشتر از دوره های قبل بوده است. اما شیعیان این دو شهر با مشکلات اقتصادی زیادی مواجه بودند.