فیلم | بخشی از کتاب «یادت باشد» به روایت همسر شهید حمید سیاهکالی مرادی

شناسه خبر : 127932

1401/07/26

تعداد بازدید : 132

فیلم | بخشی از کتاب «یادت باشد» به روایت همسر شهید حمید سیاهکالی مرادی
بخشی از کتاب «یادت باشد» به روایت همسر شهید حمید سیاهکالی مرادی، توسط طلاب مدرسه علمیه ریحانة النبی(س) اراک تهیه شده است.