محقق برگزیده جشنواره علامه حلی(ره) در مقاله خود پاسخ می دهد:

تأثیرگذاری وجود رابط بر حکمت متعالیه چگونه است؟

شناسه خبر : 123796

1401/03/21

تعداد بازدید : 265

تأثیرگذاری وجود رابط بر حکمت متعالیه چگونه است؟
نفر سوم هشتمین جشنواره علامه حلی حوزه خواهران، در مقاله‌ای به بررسی تأثیرگذاری وجود رابط بر مهمترین مباحث حکمت متعالیه پرداخت و تأکید کرد: وجود رابط از مسائل تأثیرگذار در حکمت متعالیه است که کمتر مورد توجه محققان قرار گرفته است.

به گزارش پایگاه خبری و رسانه ای حوزه های علمیه خواهران، خانم زینب کوتی، دانش‌آموخته سطح سه رشته فلسفه از مؤسسه آموزش عالی معصومیه قم، در هشتمین دوره جشنواره علامه حلی حوزه‌های علمیه خواهران، موفق به کسب رتبه سوم شد. وی در مقاله‌ای، به بررسی "تأثیرگذاری وجود رابط بر مباحث حکمت متعالیه" پرداخته‌، موضوعی که کمتر مورد توجه محققان قرار گرفته است.

وی در گفتگویی، در خصوص این مقاله گفت: وجود رابط از مسائل تأثیرگذار در حکمت متعالیه است، با توجه به پردازش فلسفه‌های مضاف و رویکرد عینی‌سازی فلسفه اسلامی، به مباحث بنیادینی نظیر "وجود رابط" کمتر توجه شده است.

رتبه سوم هشتمین دوره جشنواره علامه حلی(ره) اظهار داشت:  وجود رابط از دیر زمان به صورت تلویحی در کلمات فلاسفه مطرح بوده ولی تصریح در مورد آن تا قبل از دوره صدرایی صورت نگرفته است.

خانم کوتی تصریح کرد: همچنین وجود رابط یکی از مسائل با دایره تأثیر گسترده در فلسفه صدرایی است که در دوران نوصدرایی نیز دستخوش تغییر و تکمیل شده و جز تک‌نگاری‌های پراکنده حول آن، اثر قابل توجهی در این باب نوشته نشده است.

وی یادآور شد: وجود رابط سه مصداق دارد؛ مصداق مسلم آن در علوم عقلی، ربط در قضیه است که ذهنی است، مصداق دیگر آن ربط یک طرفی است که همان وجود معلول خارجی است. مصداق سوم آن ربط دو طرفی است که اثبات آن در خارج مورد نزاع است. وجود رابط غیر از وجود رابطی(للغیر) است، که اثبات تحقق عینی آن، سبب دگرگونی عمیقی در اکثر مباحث فلسفی می‌ شود.

رتبه سوم هشتمین دوره جشنواره علامه حلی(ره) بیان کرد: حرکت جوهری، احکام کلی وجود، اتحاد عاقل به معقول و خارجیت معقولات ثانیه فلسفی از نمونه‌های مهم این مباحث است. تحقق معقولات ثانیه فلسفی از باب اتصاف و ربط دو طرفی است. همچنین اتحاد عاقل به معقول نیز با ربط دو طرفی حاصل می‌شود و هر جایی که دو موجود مستقل با هم متحد شوند، تأمین این اتحاد با وجود رابط است.

وی افزود: این مسئله با مبانی اصالت وجود سازگار است و کسانی که قائل به اصالت ماهیت‌ هستند، قادر به تبیین آن نیستند. در جنبه خداشناسی مخصوصاً با تولد نظریه امکان فقری و رابط بودن معلول نسبت به علت در تبیین توحید قرآنی به شدت مؤثر است. همچنین در جنبه‌های ذهن‌شناسی با تحقیق ربط و حمل و توجیه معقولات ثانیه فلسفی اثرگذار است.

خانم کوتی اظهار کرد: در این رساله به تحقیق نظریه صدرایی و نوصدرایی در توضیح وجود رابط و تبیین اقسام آن پرداخته و سپس با این دارایی علمی به ثمرات آن در مهمترین مباحث فلسفی می‌پردازیم.

خانم کوتی در پایان گفتگو، با نگاهی نقادانه، کاستی‌ها و بایسته‌های پژوهشی طلاب به منظور ارتقاء کیفی و کمّی آثار پژوهشی را مورد توجه قرار داد و بیان داشت: از کاستی های موجود در نظام پژوهشی حوزه علمیه خواهران، پرداختن بیش از حد به نظام آموزشی و تحت تاثیر قرار گرفتن نظام پژوهشی است که منشا مشکلاتی از قبیل ضعف طلاب در کتابشناسی، موضوع شناسی و مساله شناسی روز است، همچنین تطبیق دادن مبانی علمی فاخر حوزوی بر مشکلات روز کمتر اتفاق میافتد و جای خالی کرسی های آزاد اندیشی و نشست های پژوهشی نیز احساس می شود. نکته دیگر تقویت مهارت نویسندگی در طلاب است که نیاز اساسی و مهمی در امر پژوهش است.

 

خلاصه ای از مقاله برگزیده:

وجود رابط از دیر زمان به صورت تلویحی در کلمات فلاسفه مطرح بوده ولی تصریح در مورد آن تا قبل از دوره صدرایی صورت نگرفته است. همچنین یکی از مسائل با دایره تأثیر گسترده در فلسفه صدرایی است که در دوران نوصدرایی نیز دستخوش تغییر و تکمیل گردیده و جز تک نگاری های پراکنده حول آن، أثر قابل توجهی در این باب نوشته نشده است، وجود رابط سه مصداق دارد: مصداق مسلم آن در علوم عقلی، ربط در قضیه است که ذهنی است، مصداق دیگر آن ربط یک طرفی است که همان وجود معلول است که خارجی است. مصداق سوم آن ربط دو طرفی است که اثبات آن در خارج مورد نزاع می­ باشد. وجود رابط غیر از وجود رابطی (للغیر) است، که اثبات تحقق عینی آن، سبب دگرگونی عمیقی در اکثر مباحث فلسفی می­گردد. حرکت جوهری، احکام کلی وجود، اتحاد عاقل به معقول و خارجیت معقولات ثانیه فلسفی از نمونه های مهم این مباحث است. تحقق معقولات ثانیه فلسفی از باب اتصاف و ربط دو طرفی است. همچنین اتحاد عاقل به معقول نیز با ربط دو طرفی حاصل می­گردد و هر جایی که دو موجود مستقل با هم متحد شوند تأمین این اتحاد با وجود رابط است. این مسأله با مبانی اصالت وجود سازگار است و کسانی که قائل به اصالت ماهیت اند قادر به تبیین آن نمی ­باشند. در جنبه خداشناسی مخصوصا با تولد نظریه امکان فقری و رابط بودن معلول نسبت به علت در تبیین توحید قرآنی به شدت مؤثر است همچنین در جنبه های ذهن شناسی با تحقیق ربط و حمل و توجیه معقولات ثانیه فلسفی أثرگذار است. در این رساله به تحقیق نظریه صدرایی و نوصدرایی در توضیح وجود رابط و تبیین اقسامش ­پرداخته و سپس با این دارایی علمی به ثمرات آن در مهمترین مباحث فلسفی می پردازیم.