در گفت‌وگو با سرپرست اداره کل تحصیلات تکمیلی حوزه‌های علمیه خواهران مطرح شد:

بخش دوم/ برنامه های اداره کل تحصیلات تکمیلی در سال 1401/ بهره‌مندی از نظرات کارشناسانه اساتید دانشگاهی و مؤسسات علمی در طرح‌ها و برنامه‌ها

شناسه خبر : 121292

1401/01/15

تعداد بازدید : 487

بخش دوم/ برنامه های اداره کل تحصیلات تکمیلی در سال 1401/ بهره‌مندی از نظرات کارشناسانه اساتید دانشگاهی و مؤسسات علمی در طرح‌ها و برنامه‌ها
سرپرست اداره کل تحصیلات تکمیلی حوزه‌های علمیه خواهران، برنامه های این اداره کل در سال 1401 را تشریح کرد و گفت: در طرح‌ها و برنامه‌ها از نظرات کارشناسانه اساتید دانشگاهی و مؤسسات علمی نیز بهره مند شده ایم.

پایگاه خبری و رسانه ای حوزه‌های علمیه خواهران | نظام آموزشی ـ تربیتی حوزه های علمیه خواهران با حفظ اصول اساسی حوزه های علمیه تشیّع، متناسب با ویژگی های اختصاصی بانوان و نیازهای جامعه طراحی شده است. یكی از ویژگی های این نظام، طراحی آن در قالب مقاطع تحصیلی كوتاه مدت و هدفمند است كه به دنبال تحقق اهداف كلان شامل تربیت خواهران دین شناس، صاحب نظر، متخلِّق به اخلاق اسلامی، توانمند در تبلیغ، ترویج آموزه های دینی و دفاع از باورها و ارزش های مکتب حیات بخش قرآن و اهل‌بیت علیهم السلام، تدریس، تحقیق، تألیف، مدیریت فرهنگی، پاسخ گو به نیازهای علمی ـ معرفتی و اخلاقی بانوان است.

معاونت آموزش حوزه های علمیه خواهران با 5 اداره کل عهده دار سیاست گذاری اجرایی، برنامه ریزی، هدایت و راهبری و نظارت و ارزیابی امور آموزشی حوزه های علمیه خواهران سراسر کشور می‌باشد که یکی از ادارات این معاونت با عنوان اداره کل تحصیلات تکمیلی عهده دار فعالیت های آموزشی متعددی در سطوح 3 و 4 تحصیلی است که جهت آشنایی با بخش دیگری از فعالیت های این اداره کل با خانم راضیه میرعلی ملک، مدیرکل این بخش گفت‌وگویی داشته ایم که مشروح آن تقدیم علاقه مندان می شود.

ـ در ادامه گفت‌وگوی اول بفرمایید چه برنامه‌هایی برای بهبود شرایط فعلی در حوزه کاری دارید؟

بخش اول گفت‌وگو را اینجا بخوانید

چند کلان برنامه در نظر گرفته شده است:

1. یکی از این طرح ها، طرح «کیفیت‌سنجی و وضعیت‌سنجی پیشرفت تحصیلی سطوح عالی» است که با اجرای آن آسیب‌ها و کیفیت‌ درسی وضعیت موجود سطوح سه و چهار به دست میآید. شاخصهایی چون نمای وضعیت موجود این سطوح، میزان پیشرفت آموزشی، میزان تحقق اهداف و ... و به طور کلی واکاوی وضعیت موجود جهت ارتقاء در تمامی ابعاد آموزشی مورد نظر است و جامعه هدف این طرح، طلاب در حال تحصیل، دانشآموختگان و اساتید هستند تا بر اساس آن به وضعیت سنجی دقیقی رسیده و بر اساس آن برنامه ریزی کنیم، البته نظارت و وضعیت‌سنجی خود را فقط به ارائه پرسشنامه‌ها و مصاحبه‌ها محدود نخواهیم کرد، بلکه حضور و بازبینی امور به صورت میدانی در مدارس و حتی به صورت سرزده صورت میپذیرد؛ لذا امیدواریم که در نیمسال دوم سال 1401-1400 این کیفیت سنجی‌ را در حداقل نیمی از رشتهها داشته باشیم.

 2. در طرح «تعامل با سازمان‌ها، نهادها و ارگان‌های ملی و حتی فراملی» برآنیم تا به نحو اکمل طلاب عزیز خود را به جامعه مخاطبان بشناسانیم. در این حیطه باید از روابط عمومی کمک گرفته شود، لذا  شناخت سازمان‌های مرتبط چون وزارت علوم یا مراکز مرتبط پژوهشگاهی که ارتباط با معاونت پژوهش دارند باید ازطریق سازمان صورت پذیرد.

3. طرح «ایجاد رقابت‌ و نشاط علمی» در بین طلاب نیز در دستور کار قرار دارد تا بدین واسطه نخبگان نیز شناسایی گردند. این سنجش که با هدف ارزيابي مقایسهای میزان پیشرفت دروس برحسب وضعیت سنجی منطقهای و شناسایی عوامل مؤثر بر افزایش یا کاهش سطح علمی طلاب برنامه ریزی شده است، نقش بسزایی در حل مسائل موجود در برنامه و واحدهای درسی و همچنین ارائه پیشنهادات به گروههای علمی خواهد داشت.

4. طرح «شناسایی رشته های جدید تحصیلی» برای طلاب خواهر مقاطع تکمیلی که بر اساس نیازسنجی منطقه ای و  رصد مسائل روز جامعه انجام می پذیرد. در این طرح به دنبال پاسخگویی به نیازمندی های دینی بانوان در حوزه مسائل زنان و خانواده بوده و سعی بر رصد رشتهها و درخواست به شوراهای مربوطه جهت اضافه کردن آنها، برحسب دختواره دانشی داریم.

5. طرح «اشراب واحدهای آموزشی با رویکرد پژوهش محوری» در راستای تعمیق آموزه های پژوهشگری و تقویت توانمندی نگارش مقالات و پایان نامه های تحصیلی در  سلسله نشستهایی با معاونت پژوهش مورد مداقه قرار گرفته است و بزودی در برخی از رشتهها مدلهای ارزشیابی پیشنهادی با رویکرد پژوهش محوری به گروههای علمی جهت بررسی و اعلام نظر ارائه خواهد شد.

6. «نشست‌های صمیمانه و چهره به چهره با طلاب در سطوح و رشته‌های مختلف مقاطع عالی» نیز در دست اقدام است، چنین جلساتی نقش بسزایی در رصد و آشنایی با مسائل و مشکلات موجود تحصیلی دانش پژوهان خواهد داشت.

7. جهت برگزاری آزمون زبان (اشتمال) مقطع سطح 4  نیز کارشناسی‌هایی متفاوت از دوران قبل صورت گرفته است،  به این نکته توجه داشته ایم که چگونه در این آزمون با استفاده از فناوری روز، روش هایی را به کار بندیم که  بهترین کارایی و ماندگاری را برای طلاب ارجمند داشته باشد؛ لذا طرحهای نوینی برای آموزش طلاب برای آزمون زبان در حال آماده سازی است.

8.  «بررسی مسائل مرتبط با حوزه سنوات» و راهکارهای حل مسائل طلاب در این مورد در دستور کار است، در این طرح با استفاده از روش های نوین پرونده‌های سنواتی یک سال گذشته به منظور استخراج مشکلات و مسائل طلاب بررسی و تحلیل می گردد، تا به راهکارهای عملیاتی جهت کاهش سنوات طلاب دست یابیم، در این طرح استفاده از روشهای جدید و آموزش همکاران با شیوه های نوین صورت خواهد پذیرفت.

9. طرح «تدوین نظام آموزشی تلفیقی حضوری و مجازی» در راستای حمایت از خانواده و فرزندآوری نیز در سال جاری، 1401 در دستور کار جهت کارشناسی و بررسیهای لازم است، تا در این طرح بتوانیم برخی از دروس را بصورت مجازی و مابقی را بصورت حضوری مورد نظر قرار دهیم.

10. از جمله برنامههای در دست اجرا «اطلس نیازسنجی منطقهای رشتهها» است، در این طرح در کنار مشخص شدن نیاز منطقه به هر رشته، با تأکید بر کیفیت برگزاری و تأمین اساتید، امکان سنجی برگزاری هر رشته در منطقه مشخص خواهد شد.

ـ آیا تعامل با مراکز علمی دیگر مانند دانشگاهها در دستور کار قرار دارد؟

تعامل بیشتر با مراکز علمی ضروری به نظر می رسد؛ لذا در طرح و برنامههای مذکور  نیز از نظرات کارشناسانه اساتید دانشگاهی و مؤسسات علمی  بهره مند شده ایم، به عبارت دیگر هم اندیشی و هم افزایی علمی با صاحب نظران و استفاده از برنامه‌ها، طرح‌ها و پروژه‌های علمی جهت پیشبرد اهداف پیش رو مفید و مکمل است.

ـ با تشکر از شما بابت فرصتی که در اختیار قرار دادید.