دستاورد حوزه/ 10ـ توجه به اقتضائات محیطی در برنامه‌ریزی آموزشی حوزه‌های علمیه خواهران

شناسه خبر : 120726

1400/12/18

تعداد بازدید : 317

دستاورد حوزه/ 10ـ توجه به اقتضائات محیطی در برنامه‌ریزی آموزشی حوزه‌های علمیه خواهران
ضرورت اختصاص بخشی از برنامه‌های تحصیلی حوزه های علمیه خواهران به اقتضائات محیطی و فرهنگی خاص هر منطقه و استان، از نتایج بررسی و تحلیل حجم و محتوای واحدهای درسی بوده است.

به گزارش پایگاه خبری و رسانه‌ای حوزه‌های علمیه خواهران، مناطق کشور به لحاظ فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و... در شرایط یکسانی قرار ندارد و این امر ایجاب می‌کند در تربیت طلاب که محور اصلی تحقق چشم‌انداز و اهداف کلان هستند، تفاوت‌های موجود لحاظ گردد. عدم توجه به اقتضائات منطقه‌ای، توانمندی و کارایی طلاب را در انجام رسالت‌ها و وظایف طلبگی کاهش و با مخاطره مواجه می‌سازد.

* طراحی دروس اقتضایی

برای جبران این نقیصه بسته‌های اقتضایی، جهت تأمین حداکثری اهداف سطح دو، با رویکرد ارتقاء دانش‌ها و مهارت‌ها و در تکمیل 170 واحد مشترک، بر اساس نیاز منطقه‌ای، نیاز علمی و یا ترکیبی از نیاز منطقه‌ای و علمی طلاب طراحی گردید. در این راستا، در گام نخست، 20 واحد از 190 واحد درسی مقطع عمومی به این امر اختصاص یافته است که می‌بایست توسط واحدهای علمی-تربیتی تحت اشراف مدیریت‌های استانی و با هماهنگی معاونت آموزش مرکز تعریف و عملیاتی گردد. بدیهی است توسعه این امر در مقطع عمومی و تعمیم آن به مقاطع تکمیلی، نیازمند اجرا و بازخوردگیری از عملکرد، نتایج و دستاوردهای گام نخست است.

اقدامات انجام شده در خصوص طراحی و اجرای دروس اقتضایی به این شرح است:

برگزاری جلسات کارشناسی درون مدیریتی در خصوص واحدهای اقتضائی با طرح اهداف، ضرورت و چگونگی ارائه و دریافت واحدها، از مدارس، تنظیم سامانه آموزشی و...؛

تنظیم فرآیند بررسی بسته ­های اقتضائی از ابتدای طراحی تا تائید نهایی در معاونت و ارسال به شورای علمی تربیتی یا گروه­ های علمی؛

شرکت در جلسات کمیسیون تخصصی آموزشِ شورای علمی تربیتی با موضوع بسته ­های اقتضائی و دریافت مصوبات نهایی؛

تهیه، تنظیم و ارسال بخشنامه، دستورالعمل و کاربرگ مشخصات (موضوع، هدف، ضرورت، متن درسی و...) واحدهای اقتضایی در مقطع ‌سطح دو به مدیریت­ های استانی؛

مطالبه طراحی بسته­ های اقتضائی پیشنهادی گروه‌های علمی مستقر در مرکز؛

برگزاری نشست توجیهی مجازی با معاونین و کارشناسان آموزش مدیریت­های استانی با موضوع دستورالعمل طراحی و اجرای بسته‌های اقتضایی؛

ارائه راهنمایی و توضیحات لازم در خصوص طراحی عناوین واحدهای اقتضائی و پاسخگویی به سؤالات در خصوص موضوع جلسه؛

پیگیری، راهبری و راهنمایی‌های لازم در تنظیم و طراحی بسته‌های اقتضائی از طریق ارتباط تلفنی ستاد با تمام استان‌ها؛

دریافت و بررسی بسته ­های اقتضایی ارسالی از استان‌ها، بر اساس دستورالعمل­ های ابلاغی و عناوین الزامی دروس؛

تفکیک عناوین پیشنهادی استانی بر اساس موضوع و ارسال به گروه ­های علمی مربوطه جهت اخذ تائید؛

دریافت بسته­ های اقتضائی گروه­ های علمی در عناوین: اخلاق، کلام، تبلیغ، فقه و اصول، تاریخ، منطق و فلسفه، مطالعات زنان، قرآن و تفسیر و حدیث؛

ادغام و تجمیع نتایج دریافتی از هر گروه علمی و اعلام نتایج بررسی هر بسته به استان مربوطه؛

تعریف شناسه (کد درسی) برای دروس اقتضائی (88 عنوان) پیشنهادی از گروه­ های علمی در سامانه آموزش؛

تعریف ارزشیابی دروس اقتضائی در سامانه آموزش  (نمرات میانی، فعالیت کلاسی، تحقیق، نمره پایانی)؛

تعریف و بارگذاری دروس جدید در دوره‌های آموزشی مربوطه و تعریف شماره ترم درس و اختیاری و الزامی بودن آن.