برنامه همکاری حوزه‌های علمیه و آموزش و پرورش در یک نگاه

شناسه خبر : 112186

1400/07/08

تعداد بازدید : 786

برنامه همکاری حوزه‌های علمیه و آموزش و پرورش در یک نگاه
برنامه 5 ساله همکاری حوزه‌های علمیه و آموزش و پرورش در 5 عنوان کلی و 37 عنوان برنامه طراحی و تدوین شده است.

به گزارش پایگاه خبری و رسانه ای حوزه های علمیه خواهران، برنامه 5 ساله همکاری حوزه‌های علمیه(اعم از خواهران و برادران) و آموزش و پرورش در 5 عنوان برنامه کلی و 37 ریز برنامه طراحی و تدوین شده است که مدت اجرای این برنامه از سال 1398 تا 1402 است.

عناوین جامع برنامه ها عبارت از «مدارس وابسته به حوزه های علمیه»، «تبلیغ، امور فرهنگی و تربیتی»، «جذب، آموزش و توانمندسازی و ارتقای منابع انسانی»، «آموزش و برنامه درسی با استفاده از ظرفیت حوزه های علمیه» و «پژوهش در حوزه همکاری ها» هستند.

در بخش «مدارس وابسته به حوزه های علمیه» همکاری در عنوان برنامه های «ایجاد و توسعه مهدهای کودک و پیش دبستانی ها با هماهنگی سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک»، «ایجاد مدارس ابتدایی، دوره اول و دوم متوسطه با ریکرد دینی» و «ایجاد و توسعه مدارس علوم و معارف اسلامی و برنامه ریزی برای جذب استعدادهای برتر به رشته علوم انسانی و معارف اسلامی» مورد توجه قرار گرفته است.

ایجاد ساز و کارهای لازم برای حضور نظام مند و اثربخش روحانیون توانمند و مبلغان مذهبی با تجربه در مدارس؛ جذب و اعزام مبلغان باتجربه حوزه های علمیه در مدارس برای برگزاری گفتمان های دینی، اردوهای تربیتی و ...؛ تأمین و استقرار روحانی توسط حوزه های علمیه با اولویت طرح امین، طرح روشنا و سفیران آسمانی؛ تأمین و تربیت روحانیون برای اقامه نماز جماعت در مدارس؛ ایجاد زمینه تحصیل فرهنگیان در حوزه های علمیه با تأسیس واحدهای حبل المتین و ایجاد ساز و کار مناسب برای استفاده از فضای مدرسه برای ارائه خدمات آموزشی، فرهنگی و اجتماعی براسای تعالیم اسلامی قسمتی از عنوان برنامه های بخش «تبلیغ، امور فرهنگی و تربیتی» است.

از دیگر عنوان برنامه های قابل همکاری در بخش تبلیغ، امور فرهنگی و تربیتی می تواند به عناوینی همچون برنامه ریزی و هماهنگی دیدار دانش آموزان با علما و فضلای حوزه های علمیه در راستای ترویج سبک زندگی اسلامی؛ آشنایی با نظام آموزشی حوزه های علمیه با استمرار برنامه بازدید دانش آموزان علاقه مند و مستعد از مدارس علمیه؛ همکاری در اجرای طرح پیوند مدرسه و مسجد؛ همکاری در تولید و ساخت برنامه های رسانه ملی و محلی همچون کلیپ، فیلم کوتاه، موشن گرافی و ...؛ شناسایی و معرفی فضاهای مجازی ایمن و پاک در حوزه تعلیم و تربیت دینی به دانش آموزان و الیاء و ارتقای نقش و جایگاه معلم و آموزش و پرورش توسط روحانیون در مساجد، مصلی ها و جامعه اشاره کرد.

«فراهم کردن زمینه جذب طلاب علوم دینی در آموزش و پرورش از طریق آزمون استخدامی»، «جذب طلاب در قالب خرید خدمات آموزشی ـ تربیتی»، «هماهنگی جذب، آموزش و بکارگیری طلاب در قالب نظام وظیفه عمومی در امور تربتی و آموزشی مدارس»، «شناسایی، توانمندسازی و بکارگیری روحانیون شاغل رسمی آموزش و پرورش در امر تبلیغ، پژوهش و ...»، «توانمندسازی مدیران و معلمان، کارشناسا و اعضای کمیته های همکاری با برگزاری نشست های تخصصی»، «آموزش و تربیت مبلغان، روحانیون مستقر و دانش آموختگان حوزوی مجری طرح های تربسیتی، تبلیغی و فرهنگی در مدارس» و «آموزش، توانمندسازی و نهادینه سازی رفتار اولیای دانش آموزان برای ایجاد رفتار پایدار و التزام عملی به سبک زندگی اسلامی به ویژه حجاب و عفاف» نیز عنوان برنامه های بخش «جذب، آموزش و توانمندسازی و ارتقای منابع انسانی» را تشکیل می دهند.

در بخش چهارم برنامه 5 ساله همکاری حوزه های علمیه و آموزش پرورش با عنوان «آموزش و برنامه درسی با استفاده از ظرفیت حوزه های علمیه» نیز همکاری در برنامه هایی همچون «همکاری در تولید، نقد و بررسی، اعتبارسنجی و ارزشیابی برنامه های درسی»، «عضویت صاحب نظران حوزوی به نمایندگی از مرکز مدیریت حوزه های علمیه در گروه های برنامه ریزی درسی»، «همکاری در توسعه و تقویت رشته مشاوره با رویکرد دینی در دانشگاه های وابسته به آموزش و پرورش» و «همکاری در تألیف، بازنگری و اصلاح برنامه های درسی تربیت معلم و به‌سازی منابع انسانی با رویکرد دینی و آموزش های اثربخش و تقویت شایستگی های معلمان در ابعاد اعتقادی، تربیتی، حرفه ای و ساحت های شش گانه تعلیم و تربیت» مورد تأکید واقع شده است.

ایجاد اندیشکده و هیئت های اندیشه ورز به منظور انجام پژوهش و مطالعات کاربردی در چارچوب نیازها و اولویت های آموزش و پرورش؛ همکاری در تهیه و تدوین چارچوب نظری و ادراکی مرجع، برای فهم و قرائت یکسان از مراتب حیات طیبه، هویت ملی، آسیب های اجتماعی، عقاید ضاله، فرهنگ نماز، عفاف و حجاب، هنر دینی، موسیقی، نشاط، شادابی و ... از منظر آموزه های دینی؛ تولید محتوا و دائره المعارف های مورد نیاز در حوزه تعلیم و تربیت اسلامی و انسانی و همکاری در تهیه و تولید بسته های حمایتی آموزشی و فرهنگی برای خانواده های اسیب پذیر و آسیب زا قسمتی از عنوان برنامه های بخش «پژوهش در حوزه همکاری ها» است.

از دیگر عنوان برنامه های قابل همکاری در این بخش می توان به مواردی همچون همکاری در تولید بسته های فرهنگی برای تقویت آموزش مهارت های زندگی و سبک زندگی اسلامی؛ همکاری در تولید و تدوین بسته های آموزشی ویژه معلمان در تمامی دوره ها؛ حمایت از پایان نامه های طلاب سطح 3 و 4 حوزه های علمیه در راستای اولویت های پژوهشی و مرتبط با تعلیم و تربیت رسمی عمومی؛ کرسی نظریه پردازی تعلیم و تربیت؛ ایجاد درس آزاد فقه تعلیم و تربیت در سطوح عالی حوزه های علمیه؛ ایجاد درس آزاد فلسفه تعلیم و تربیت در سطوح عالی حوزه های علمیه و سازماندهی، تأمین منابع، نظارت و ارزیابی برای بهسازی عملکرد فیمبین و اثربخشی حضور روحانیون در مدارس اشاره کرد.

همکاری حوزه‌های علمیه و آموزش و پرورش با هدف تحقق اهداف تربیتی و پرورش نسلی متعهد، کارآمد و در طراز جمهوری اسلامی ایران صورت گرفته است.