اخبار - مقالات

 • قرآن و آسیب‌شناسی فرهنگی

  قرآن و آسیب‌شناسی فرهنگی

  1394/11/06
  فرهنگ به عنوان ساحتی عمده از حیات انسان، نقشی تاثیرگذار بر رشد و تعالی انسان دارد، از این رو به نظر می‌رسد آسیب‌شناسی قرآنی بتواند با ابتناء به ارزش‌های الهی، نقشی ضروری در ارتقا فرهنگی داشته باشد.
 • اشاعره در بستر زمان

  اشاعره در بستر زمان

  1394/11/06
  کلام اشعری، سنتی در اندیشه اسلامی است که در مقابله با معتزله به وجود آمد، اما با اهل حدیث و حنابله نیز تقابل دارد، این اندیشه تاثیر زیادی بر فکر اسلامی گذاشته است.
 • قرآن، نظام‌سازی و رسالت حوزه‌های علمیه

  قرآن، نظام‌سازی و رسالت حوزه‌های علمیه

  1394/11/06
  «این همه تفسیر درباره قرآن نوشته شده است اما مع الوصف جای بحث در قرآن وجود دارد و به نقطه پایان نرسیده و مفسران در هر دوره ای نکته ای می یابند که دیگران دست نیافته اند زیرا قرآن فعل خدای نامتناهی است و فعل زمانی نامتناهی است که با ذات نامتناهی مرتبط باشد»؛ عبارات فوق، سخنان آیت‌الله‌العظمی سبحانی است که اخیرا در همایش یاسین در آینه معرفت ایراد فرمودند؛ سخنانی که رسالت حوزه را در ارایه تفاسیری متناسب با نیازهای روز دوچندان می‌کند.
 • تفاسیر واعظانه قرآن؛ راهکار مفسران متاخر برای ارتقای مسئولیت اجتماعی

  تفاسیر واعظانه قرآن؛ راهکار مفسران متاخر برای ارتقای مسئولیت اجتماعی

  1394/11/06
  در قرون متاخر شاهد شکل‌گیری تفاسیر واعظانه هستیم که مهم‌ترین ویژگی‌های این تفسیر عبارت است از پند و اندرز، قصص و آموزش‌های مبتنی بر سیاست‌های کلان دینی به زبان محلی.
 • آیا حضور اجتماعی زنان فقط با حضور فیزیکی در جامعه محقق می شود؟

  آیا حضور اجتماعی زنان فقط با حضور فیزیکی در جامعه محقق می شود؟

  1394/11/06
  چه بسیارند جریان ها و گروه هایی که گمان می کنند به صرف حضور فیزیکی زنان در اجتماع، آنان را به رشد و ترقی خواهند رساند و یا با نمایش آمار و ارقام پر طمطراق اشتغال زنان، در گزارش های خود به نهادها و مجامع بین المللی، زنان ما را در اوج پیشرفت و خوشبختی نشان خواهند داد!