آلبوم - عکس

  • دوره آموزشی بدو خدمت معاونان پژوهش مدارس علمیه خواهران (۱۴)
  • برگزاری نسشت خبری آغاز فراخوان پذیرش سراسری حوزه‌های علمیه خواهران (۵)
  • فتتاح نمایشگاه دستاوردهای حوزه‌های علمیه خواهران در پرتو انقلاب (۳۴)
  • بازدید آیت الله مقتدایی از نمایشگاه دستاوردهای حوزه های علمیه خواهران (۲۷)
  • دیدار نماینده مجلس افغانستان با معاون پژوهش حوزه‌های علمیه خواهران (۷)
  • بازدید دبیرکل جنبش النجبای عراق از مرکز داده امین (۸)
  • بازدید وزیر ارتباطات از مرکز داده امین (۱۷)