آلبوم - عکس

  • بازدید آیت الله مقتدایی از نمایشگاه دستاوردهای حوزه های علمیه خواهران (۲۷)
  • دیدار نماینده مجلس افغانستان با معاون پژوهش حوزه‌های علمیه خواهران (۷)
  • بازدید دبیرکل جنبش النجبای عراق از مرکز داده امین (۸)
  • بازدید وزیر ارتباطات از مرکز داده امین (۱۷)