رهبر انقلاب: یک سیلی دیشب به اینها (آمریکایی‌ها) زده شد، اما انتقام مسئله دیگری است.

شناسه محتوا : 31356

1398/10/18

تعداد بازدید : 118

رهبر انقلاب: یک سیلی دیشب به اینها (آمریکایی‌ها) زده شد، اما انتقام مسئله دیگری است.