مراسم بزرگداشت شهادت سردار سلیمانی در مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران کشور

شناسه محتوا : 31346

1398/10/16

تعداد بازدید : 151

مراسم بزرگداشت شهادت سردار سلیمانی در مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران کشور