گفتگو با پرستاری که در سطح چهار حوزه در حال تحصیل است/گمشده ام را در حوزه یافتم

شناسه محتوا : 31340

1398/10/11

تعداد بازدید : 22

گفتگو با پرستاری که در سطح چهار حوزه در حال تحصیل است/گمشده ام را در حوزه یافتم
این پرستار با بیان اینکه گمشده اش در حوزه پیدا شد، افزود: آرزویم این است که خداوند هیچ گاه طلبگی را از من نگیرد.